Kosten en vergoedingen Maria van der Sar

Reading, healing, shiatsu, contact met overledenen
Home » Kosten en vergoedingen shiatsutherapie

Over kosten en vergoedingen shiatsutherapie Maria van der Sar

De kosten van een consult zijn € 50,00.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Iokai Shiatsutherapeuten (V.I.S.) . Op basis van kwaliteitstoetsing door onze eigen beroepsvereniging, en  De Stichting Registratie Beroepen Alternaatieve geneeswijzen (S.r.B.A.G.) , zijn we door een groot aantal verzekeraars erkend voor vergoedingen in het kader van alternatieve geneeswijzen. Alleen shiatsu behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Shiatsu - Maria van der Sar

Afhankelijk van uw persoonlijke  polisvoorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke vergoedingen. U hebt geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Bij de verzekeraars ben ik door een code terug te vinden als geregistreerde therapeut. Deze code staat ook vermeld op mijn facturen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een rekening of kwitantie met registratiecode voldoende.

U rekent bij mij af en dient de rekening bij de verzekeraar in, of de praktijk declareeert rechtstreeks bij de verzekeraar.

In uw persoonlijke situatie is het het beste om even contact op te nemen met uw verzekeraar, en dan te noemen dat u naar een erkende geregistreerde alternatieve genezer, shiatsutherapeut gaat.

Geen rompslomp over betaling

Met een aantal ziektekostenverzekeraars ben ik overeengekomen dat vanuit mijn praktijk een nota aan de verzekeraar gestuurd kan worden. Dit betekent dat u niets hoeft te doen voor de betaling mits shiatsu in uw pakket zit. De praktijk declareert bij de verzekeraar en de verzekeraar betaalt de praktijk. U hoeft dus geen rekening te uploaden of op te sturen.

Deze regeling heeft mijn praktijk met VGZ, IZZ, IZA, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, UNIVE, ONVZ, Aevitae, Avero, Caresco en sinds kort De Friesland.

De vergoeding is vrijwel nooit 100%. Uw eigen bijdrage wordt meestal geïnd door uw verzekeraar en bij een enkele maatschappij sturen wij u een nota van € 5, € 10 of € 15 eigen bijdrage. Dit is het geval als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, Caresco.

Interessante link:

www.iokai-shiatsu.nl

Lid van Shiatsu Vereniging Nederland
A-licentie van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren
AlternatieveGenees- en Behandelwijzen
AGB-code: 90028549

Relevante diploma’s:

Pedagogische Academie
Sociale Academie met Post-hbo maatschappelijk werk
Iokai shiatsu therapeut
Healing certificaat
Reading certificaat
Pilates certificaat

Social media

Maria Van der Sar